teknologiateollisuus

Web Design

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Uudistuva teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1600 jäsenyritystä. Ne edustavat kattavasti elektroniikka- ja sähköteollisuutta, kone- ja metallituoteteollisuutta, metallien jalostusta, tietotekniikkaa sekä suunnittelu- ja konsultointialaa.


VAIKUTAMME

  • Huolehdimme, että jäsenyritystemme näkemykset huomioidaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
  • Neuvottelemme työehtosopimuksia jäsenyritystemme puolesta
  • Vaikutamme kansainvälisissä järjestöissä, etenkin EU-tasolla
  • Rakennamme alan julkista kuvaa


PALVELEMME JA NEUVOMME

  • Jalostamme ja jaamme tietoa jäsenyritystemme liiketoiminnan tueksi
  • Koulutamme ja neuvomme yrityksiä työelämän asioissa
  • Järjestämme verkostoitumismahdollisuuksia

Teknologiateollisuus ry:n säännöt


Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö edistää teknologiateollisuuden uudistumista ja tulevaisuuden kilpailukykyä.


Teknologiainfo Teknova Oy on Teknologiateollisuus ry:n omistama tiedon tuotteistaja.