sasky

Web Design

SASKY koulutuskuntayhtymä (Sasky) toimii usean kunnan alueella Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Perussopimuksen mukaan Saskyn tehtävä on järjestää, ylläpitää ja kehittää peruskoulutuksen jälkeen annettavaa toisen asteen ammatillista koulutusta sekä yleissivistävää koulutusta.

 

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävät ovat osa Saskyn koulutustehtävää. Laajan toiminta-alueemme ansiosta pystymme suunnittelemaan koulutuksemme asiakaslähtöisesti ja ottamaan huomioon elinkeinoelämän paikalliset työvoima- ja koulutustarpeet.  Koulutustarpeita ennakoidaan keskustelemalla jäsenkuntien sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Näin varmistetaan laadukas ja tuloksellisesti tuotettu koulutus Saskyn toiminta-alueella.

 

 

Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä työelämäyhteistyöllä on suuri merkitys. Me Saskyssa tuemme ja edistämme yritys- ja elinkeinoelämän kilpailukykyä kouluttamalla yrityksiin osaavaa henkilöstöä. Työelämän kanssa yhteisesti hankituissa oppimisympäristöissä opiskelijat oppivat eri ammateissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Vahva ja tavoitteellinen työelämäyhteistyö on tärkeä ja jatkuva osa Saskyn toimintakulttuuria.