metsäteollisuus ry

Tervetuloa tulevaisuuden menestykseen

Metsäteollisuus ry vaikuttaa siihen, että metsäteollisuuden yritysten toimintaympäristö Suomessa olisi houkutteleva ja että kykenisimme Suomessa tarttumaan kaikkiin tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Haluamme, että Suomi on kilpailukykyinen ja innovatiivinen toimintaympäristö tuotannolle, työllistämiselle ja investoinneille.

Metsäteollisuuden menestyminen on tärkeää koko Suomelle. Maamme tavaraviennistä noin viidennes muodostuu metsäteollisuuden tuotteista. Toimiala on merkittävä työllistäjä. Metsäteollisuus arvoketjuineen antaa työn ja toimeentulon lähes 100 000 suomalaiselle ja luo yhteiskuntamme hyvinvoinnin pohjaksi vuosittain yli 3,5 miljardin euron verokertymän.

Metsäteollisuus ry:n muodostavat 72 jäsenyritystä, jotka toimivat sellu-, paperi-, kartonki- ja pakkausteollisuudessa sekä puutuoteteollisuudessa. Puutuotealan jäsenyritykset ovat teollisia sahoja, levyteollisuusyrityksiä ja rakennuspuusepäntuotteiden ja puutalojen valmistajia. Metsäteollisuus ry edustaa Suomen koko massa-, paperi- ja kartonkiteollisuutta sekä suurinta osaa puutuoteteollisuudesta.