TeknologiaUra 2020

 

 


Mitä teknologia-
yrityksissä OIKEASTI tehdään?

Live-tapahtumasta SoMe-tuotannoksi nuorten toteuttamana.

#teknologiaura2020

 

 

 

TeknologiaUra 2020

Mitä teknologiayrityksissä
OIKEASTI tehdään?

Aiempina vuosina live-tapahtumana järjestetty TeknologiaUra -tapahtuma toteutetaan tänä vuonna uudella tavalla.
Tavoitteena ja tarkoituksena on edelleen turvata yhdessä laadukas työvoima teknologia-alalle tulevaisuudessa.

Covid-19 vaati meiltä järjestäjiltä nopeita toimia, jotta tapahtuman tavoite ja tarkoitus toteutuisi myös vuonna 2020.
Lisäksi halusimme vahvasti jatkaa ja vaalia sitä, että tapahtuma on jokavuotinen, aina vuodesta 2009 alkaen.

Tänä vuonna vaadittiin luovuutta ja hieman sopivaa hulluutta tuoda teknologia-alan uramahdollisuudet nuorten tietoon.

 • Tutkimusten mukaan työvoiman saatavuus on kasvun este nro 1 teknologia-alan yrityksissä
 • Tavoitteemme on kannustaa nuoria rakentamaan koulutus- ja urapolkuja kykyjensä sekä mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti
 • Tapahtuma toteutetaan tänä vuonna uudella tavalla, nuorilta nuorille some-materiaalin avulla, nuorten tyylillä
 • Some-materiaaleissa esittäytyvät yritykset sekä yhteistyökumppanit ja näiden kautta nuoret saavat käytännön tietoa alasta, koulutuspoluista, työtehtävistä sekä yritysten toiminnasta videoiden ja oikeiden tarinoiden kautta
 • Peruskoulusta ammattilaiseksi tai lukiosta insinööriksi on 3-4 vuotta. Nyt on aika toimia.

TeknologiaUra 2020 järjestetään Tampereen nuorkauppakamari Ry:n toimesta.

 

 

Nuorten avulla

Samoin tavoittein,
uudella tavalla.

Tapahtuma on järjestetty vuodesta 2009 alkaen.
Vuoden 2020 tapahtuma toteutetaan uudella tavalla, nuorten avulla.

 • Tapahtuman sisältö toteutetaan nuorista koululaisista ja opiskelijoista kootun sometiimin avulla
 • Sometiimi tuottaa yrityksistä materiaalia heidän omalla tyylillä – tyylillä, joka kiinnostaa nuoria, vertaisia
 • Tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuus tutustua kiinnostaviin alan työpaikkoihin sekä yrityksiin ja löytää sitä kautta koulutusmahdollisuuksia urapolun toteutumiseksi
 • Mukana olevat yritykset ja yhteistyökumppanit vaikuttavat merkittävästi mielikuvaan Tampereesta teknologian keskittymänä, Suomen Piilaaksona.

TeknologiaUra 2020 -sometiimi

 • Sometiimi vierailee yrityksissä tuottaen kiinnostavaa materiaalia
 • Materiaali julkaistaan teknologiaura.fi sivustolla sekä sen somekanavissa
 • Lisäksi tärkeimpänä pidämme sitä, että sometiimi julkaisee tuotetun materiaalin omissa kanavissaan
 • Materiaali on nähtävissä sivustolla joulukuusta 2020 aina tammikuun 2021 loppuun asti

Tapahtuman toteutuksen pääidea:

Nuorilta nuorille, vertaisilta vertaisille, aidosti.

 

 

 

 

TeknologiaUra | Visailuvideot

 

 

TeknologiaUra 2020 | Kaikki videot

 

 

Opiskelija, antaisitko palautetta, kiitos.

Keräämme palautetta, jotta voimme kehittää toimintaamme ja katsoa, miten sivusto otettiin opiskelijoiden keskuudessa vastaan.

Kiitos.

 


 

 

Opettajia varten tehty palautelomake löytyy OPETTAJILLE -sivulta.